Home

Stal D’Hoore is een dressuur- en africhtingstal met opleiding voor ruiter en paard. De volgende functies worden uitgeoefend:

- Uitbrengen van jonge en oudere paarden op wedstrijden
- Verderscholen van paarden met verschillende niveaus
- Corrigeren van paarden voor een eigenaar
- Verkopen van talentvolle jonge en verder doorgereden paarden

Wij proberen in ons trainingssysteem het paard niet uit het oog te verliezen. Hiermee bedoelen we dat we het paard laten groeien in zijn niveau zonder er te vroeg te veel van te vragen. Zo tasten we de grens af zodat het paard zijn maximale kunnen toont en er toch plezier aan beleefd. Werken mét een paard lijkt ons leuker dan er de baas over te zijn.

Bij Stal D’Hoore kan u ook trainingen volgen. Dit voor ruiters van verschillende niveau's. Eerst wordt gezocht naar een goed fundament waar op gebouwd kan worden: de basis, dit zowel van ruiter als paard. In de trainingen worden ook meermaals oefeningen meegenomen, zo wordt gezorgd voor een mooie opbouw richting concoursen.

In onze sportstal wordt dagelijks fanatiek getraind om de veelbelovende jonge paarden op te leiden tot potentiële toppers. Zo hebben wij paarden van verschillende niveaus.

Samengevat proberen wij op een eerlijke en lichte manier paarden te gymnastiseren en te ontwikkelen waardoor een goed gevoel voor paard en ruiter ontstaat. Riding is a pleasure!

Veel surfplezier
Team D'Hoore